• Огласот е завршен, аплицирањето повеќе не е дозволено

Објавен на: 25 сеп 2012, 08:49

Време за аплицирање: 05 окт 2012, 23:59

СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Компанија:

Вработување КОМ

Адреса:

Сервисна Зона Југ бб, реон 40

Позиција:

Специјалист за човечки ресурси

за потребите на својот клиент

Реномирана Компанија препознатлива при давањето висококвалитетни услуги во областа на професионалниот сервис за тековното одржување на простор за деловно работење и живеење 

објавува ОГЛАС за ангажирање на
СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Потребни квалификации:

 • ВСС 
 • Претходно работно искуство на иста позиција од минимум 2 години
 • Познавање на административна работа поврзана со човечките ресурси и познавање на локалната законска регулатива
 • Познавање на процесот на селекција на кандидати и спроведување обука на вработени  
 • Работно познавање на компјутерско работење (MS Office)
 • Одлично познавање на англиски јазик
 • Возачка дозвола Б – категорија

Личен профил:

 • Одлични комуникациски, презентациски и организациски вештини
 • Способност за комуникација со вработени на различни нивоа и справување со комплексни ситуации
 • Способност за самостојна работа и работа во тим 
 • Способност за работа под притисок и со кратки временски рокови

Работни задачи и одговорности:

 • Развивање, документирање и спроведување на стратегии поврзани со човечките ресурси, политики, процедури и програми и усогласување на истите со целокупната стратешка насока на организацијата
 • Учество во планирање, развој и контрола на сите активности од областа на човечките ресурси (регрутирање и селекција, обука и развој, плати, надомест и бенефиции)
 • Работи во тесна корелиција со менаџерите со цел да ги идентификуваат и решат потребите на работната сила за поддршка на вработување, оценување и развој на вработените
 • Обезбедување на ефективна комуникација и работни односи во рамките на организацијата
 • Развој на нови алатки за подобрување на внатрешната комуникација и социјалните активности
 • Следење на законските регулативи поврзани со HR прашања и управување на односите и релациите со надворешни лица
 • Почитување на интерните правила и стандарди на работа, како и кодексот на етика
 • Подготовка на извештаи

Вашата Професионална Биографија доставете ја на e-mail: vrabotuvanje@vrabotuvanje.com.mk,
со ЗАДОЛЖИТЕЛНА назнака на апликацијата “за оглас за Специјалист за човечки ресурси”.

Огласот трае 10 (десет) дена од објавувањето.

Општи правила за аплицирање:

 • Именување на документ за аплицирање - CV (име и презиме на апликантот)
 • Назнака на позицијата за која се аплицира

Напомена:

 • САМО апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.  
 • Апликациите без назнака нема да бидат разгледани!