Профил на компанијата

Viza Plus

бул.Св.Климент Охридски 48

1000, Скопје

Македонија

Опис

Индустрија: Other

Главна активност: Специјализирана за посредување при вработување и едукација во странство

Година на основање: 2002

Опис: