• Огласот е завршен, аплицирањето повеќе не е дозволено

Објавен на: 19 јул 2012, 00:00

Време за аплицирање: 25 јул 2012, 23:59

Возач

Извор:

Утрински весник

Позиција:

Возач

Детали:

Градоначалникот на Општина Струмица објавува ЈАВЕН ОГЛАС За прием на работници на неопределено време во општинската администрација на Општина Струмица за следните работни места: 1.Возач – 1 извршител. Кандидатите покрај општите услови предвидени во Законот за работните односи, треба да имаат завршено средно образование, со најмалку 1 година работно искуство и да поседуваат возачка дозвола Б категорија. Кандидатите треба да ги достават следните документи: молба и диплома за завршено соодветно образование, уверение за државјанство, и фотокопија од важечка возачка дозвола. Огласот трае 5 работни дена од денот на објавувањето.